The Examiner Nº XIV, por Jonathan Swift

El arte de la mentira política, por Jonathan Swift (parte I) El arte de la mentira política, por Jonathan Swift (parte II) ***     *** THE EXAMINER  Nº XIV  Por Jonathan Swift  Jueves, 9 … Sigue leyendo The Examiner Nº XIV, por Jonathan Swift